Sisjöns Sjukgymnastik tar ner skylten😢

🎶Nu är det slut på gamla tider. Nu är det färdigt inom kort. Nu skall hela rasket rivas. Nu skall hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går Sisjöns Sjukgymnastik in i himlen in.🎶

P.S Konstnärlig fotograf vid skyltnedtagningen är vår 5-årige dotterson Douglas Horn😊

Med ålderns rätt samt benäget bistånd av Corona-pandemin har Lisa och David nu beslutat sig för att ta ner skylten och gå i pension😢. Detta innebär att Sisjöns Sjukgymnastik efter drygt 40 år, beslutat sig för att senast den 30/12 2021 helt och hållet lägga ner all verksamhet.

Fram till detta datum kommer endast vårt gym att hållas öppet. Detta möjliggör för våra före detta patienter att fortsatt kunna bedriva en självständig rehab-träning i en Corona-säker miljö. För att minska risken för smittspridning (max tre personer i lokalen) måste dock träningen alltid föranmälas via sms till Lisa, sjukgymnasten på 0704-400 315. 

Sisjöns Sjukgymnastik önskar tacka alla patienter för 40 underbara år❤️