Medicinsk träningsterapi = MTT

En form av träningsterapi där patienten tränar i speciellt anpassad träningsutrustning. Detta sker utan assistans men med kontinuerlig övervakning och handledning av en sjukgymnast. Utrustningen skall vara designad för att på ett optimalt sätt kunna stimulera relevanta funktionella kvalitéer som neurosmuskulära, artrogena, cirkulatoriska och respiratoriska kroppsfunktioner. För att uppnå denna effekt utgår träningen från speciella utgångsställningar där rörelsen sker genom specifika rörelseomfång eller delar av rörelseomfång under doserad belastning. Vi har en välutrustad träningslokal där träningen individanpassas för dig som patient. Vi erbjuder dig som patient, att efter avslutad rehabiliteringsperiod köpa träningskort för att bibehålla funktionen.