Mjukdels mobilisering

Mjukdelsmobilisering innebär sträckning och töjning av muskler och ligament med kompletterande massage.