Neurologi

Med neurologi avses bedömning och behandling av patienter med neurologiska diagnoser, dvs. skador och sjukdomar i kroppens nervsystem. Nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och perifera nerver. Exempel på neurologiska sjukdomar är stroke, Parkinsons sjukdom och MS (multipel skleros). Patienten undersöks och därefter utformar patienten gemensamt med sjukgymnasten ett mål och en plan för behandlingsperioden. Träning av rörlighet, styrka, balans och koordination kan vara ett sätt att förbättra eller bibehålla sin förmåga.