Ortopedisk manuell terapi =OMT

OMT-metoden baserar sig på en helhetssyn på dig som patient. Metoden omfattar både diagnos, manuell specifik undersökning och behandling. Dessutom ingår träning av ledrörlighet och muskelfunktion i begreppet OMT. Med behandlingen får du både kunskap och insikt om att Du är en viktig del i rehabiliteringsarbetet. Detta oberoende om har en akut eller kronisk skada med besvär från rygg, nacke eller leder.