Priser

Sisjöns Sjukgymnastik är en sjukgymnastikpraktik som har ett vårdavtal med landstinget – Västra Götalandsregionen (VGR). Detta innebär att den sjukgymnastiska behandlingen delvis subventioneras alternativt bekostas helt och hållet av landstinget.
Observera också att remisskravet för sjukgymnastik är borttaget inom Västra Götalandsregionen. Detta innebär att alltså att Du kan beställa tid hos Sisjöns Sjukgymnastik, utan att först träffa en läkare.
Renodlad massage eller styrketräning som motionsform är inte att betrakta som sjukgymnastisk behandling och subventioneras därmed icke av VGR.

Patientavgift sjukgymnastik
100 kr per behandling.
Om Du inte har frikort så är patientavgiften 100 kr från den dag Du fyller 20 år. Är Du yngre är besöket helt kostnadsfritt.

Frikort
Gränsen för att vara berättigad till frikort är 1100 kr, vilket innebär att Du aldrig betalar mer än detta belopp i vårdavgift hos läkare och/eller sjukgymnast under ett år. Att skaffa ett högkostnadskort samt att få detta stämplat är ditt eget ansvar. Såväl högkostnadskort som frikort tillhandahålles i Sisjöns Sjukgymnastik. Vi stämplar ditt högkostnadskort vid varje besök — kom ihåg att ta det med! Har Du Frikort för öppen sjukvård/viss tandvård gäller det naturligtvis.

Återbud
Har Du fått en tid och av någon anledning blivit förhindrad att kan komma, är det av yttersta vikt att Du hör av dig så snart som möjligt! Ring gärna tel. 031-286613 så får du en ny tid direkt. Det går också bra att maila info@sisjonssjukgymnastik.se. Det absolut senaste återbud vi accepterar, är samma dag kl. 9.00. Senare kan vi inte kalla en ny patient den dagen. Efter kl 9.00 ser vi oss tvingade att ta ut gällande patientavgift 100 kr. OBS: Även om Du har Frikort går det inte enligt gällande bestämmelser att betala med det. Du får inte heller någon stämpel i högkostnadskortet! Om du vill kan vi i stället skriva ett separat kvitto.

Massagebehandling
Terapeutisk massage med fokus på behandling av triggerpunkter 45 min: 395 kr.
Massage som inte ligger inom ramen för den sjukgymnastiska behandlingen subventioneras inte av Västra Götalandsregionen. Här gäller inte alltså frikort utan ren massagebehandling bokas och betalas separat enligt ovanstående prislista. För bokning: Klicka ”Boka tid” eller sms:a 0705-812316.

Se även http://www.facebook.com/sisjonssjukgymnastik.se

Gymträning
Tio-kort: 400 kr.
Som patient erhåller du ett individuellt träningsprogram, som är helt anpassat till din åkomma och dina behov. Detta program revideras och stegras progressivt allteftersom ditt tillstånd förbättras. När ditt tillstånd blivit så pass bra att du anses sjukgymnastiskt färdigbehandlad, erbjuds du möjlighet till fortsatt träning i denna lugna miljö.
Inte heller denna tjänst kan erbjudas inom ramen för ditt frikort. Färdigbehandlade patienter erbjuds köpa ett 10-kort för endast 400 kr och kan på så sätt fortsätta sin träning i en betydligt lugnare miljö än i ett kommersiellt gym.

Bild-267Bild-277Bild-264