TENS

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), används för att lindra smärta efter vävnadsskada eller nervskada. Smärta från muskler och leder, reumatiska smärtor och smärta vid nervskada är exempel på långvariga smärtor där TENS är effektivt.Vid en TENS-behandling stimuleras hudnära nerver med en svag elektrisk ström. Genom att aktivera beröringsnerver och/eller muskelnerver stimuleras kroppens egna smärtlindringssystem.