Triggerpunktsbehandling


Triggerpunkter är små ömma punkter i muskler med förhöjd spänning. Detta leder till dålig blodcirkulation och ökad tryckkänslighet i området. Vid tryck mot triggerpunkt upplevs ofta utstrålande smärta, domningar och obehag. Triggerpunkter ger upphov till refererad smärta (dvs punkten/orsaken finns på ett helt annat ställe än det gör ont). Triggerpunkter är den vanligaste orsaken till bl.a. huvudvärk, axelproblem och ryggproblem. Studier har också visat att triggerpunkter är den primära orsaken i 75-90% av alla smärtsymtom.

Behandling av triggerpunkter är huvudmomentet i massagebehandlingen, som INTE ingår i vårdavtalets högkostnadsskydd. Kostnaden för 45 minuters massage- och triggerpunktsbehandling är 395 kr.

Se även  www.facebook.com/massage.sjukgymnastik