Ultraljud

Många värkproblem har sina orsaker i skador i mjukvävnad, ben eller brosk (artros). De kan också ha sin orsak i svårläkta inflammationer, exempelvis i upprepat klämda nerver eller nervrötter (neurit), i muskelsenfästen (tendonit) eller från artrit. Många inflammationer vandrar dessutom över till slemsäckarna (bursit), dvs det smörjande fett som hindrar ben att gnaga mot varandra. Det finns ingen mystisk, läkande kraft i själva ultraljudet. Detta fungerar bara som drivkraft för vätskor inuti kroppen. Vid all läkning är det viktigt att spola genom skadeområdet så att restämnen kommer bort och nytt blod med syre och näring kommer fram. Då fungerar läkningens egna mekanismer. Ultraljudet är som en dusch där strålen kommer på insidan av kroppen. Därför måste man alltid cirkulera ultraljudet så att den kan hämta vätskor längre bort och föra dem mot skadestället.